Introduction · Contact Us
Address : #310, Biotown BIO 2-dong, 32, Soyanggang-ro, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea, 24232
Tel : +82-33-262-2500
Fax : +82-33-262-2511
E-mail : drjay@gentribio.com
top